Naši eventi

Eventi su važan instrument komunikacijskog mixa. Održavaju se uvek prigodno i imaju svoju poruku. Poput niti jednog drugog komunikacijskog instrumenta, eventi bude emocije.

Naši eventi dozvoljavaju dijalog i trenutnu interakciju sa vašom ciljnom grupom. Fokus je na izgradnji imagea, motivaciji, prodaji i promociji.

Kao jedinstveni koncept foruma mi Vam nudimo široki spektar proizvoda kao i jednostavne i efektivne mogućnosti integrirane komunikacije.

Mogućnosti su različite, a prednosti naših evenata su lako uočljive:

  • Od pasivnog ponašanja do interakcije
  • Od promotivnog monologa do dijaloga usmerenog prema kupcima
  • Od informacije do emocije
  • Puno multiplikatora za samo jedno veče