Kontakt

Julia Pfefferlein
0049 30 847 10 81 16

Incoming servis za Nemačku

Mi organiziujemo i koordiniramo putovanja vaših grupa, isto tako kreiramo individualne programe prema vašim potrebama.

Naše dugogodišnje iskustvo, pouzdani i kompetentni partneri, zajedno sa našim entuzijazmom i našom strašću, garantiraju potpunu incoming uslugu na području Nemačke.

Naš profesionalan, multikulturelan tim vam sa radošću i entuzijazmom stoji na raspolaganju. Budite slobodni i kontaktirajte nas.

www.vizit-germany.de