Dobrodošli u TCME

Ljudi sve više putuju ta će činjenica značajno odrediti budućnost. Tome svedoče individualne želje i potrebe koje se danas razvijaju u raznim smerovima. Kako bismo prepoznali potrebe, reagovali na njih i ponudili odgovarajuća rješenja, TCME je postao  specijalista u  pružanju usluga u turizmu. S obzirom da je turizam internacionalna industrija, mi takođe imamo internacionalni tim iz 7 različitih zemalja, poslovnica u Berlinu, Wroclavu (Poljska) i Zagrebu (Hrvatska).

Našu misiju vidimo kroz povezivanje različitih turističkih ponuda na maksimalno zadovoljstvo naših, takođe internationalnih klijenata. Bilo da nastupamo kao organizator  muzičkih grupnih putovanja, kao incoming turistička agencija za Nemačku ili kao u pružanju marketinških usluga za međunarodne hotele i turističke zajednice, mi putem našeg sveobuhvatnog know how-a savetujemo naše klijente i nudimo posebno razvijena i individualno prilagođena rešenja. 

TCME nudi široku mrežu kontakata kao i veliku bazu podataka sa hiljadu touroperatera, turističkih agencija, kompanija, kao i medija na nemačkom govornom područiju i na području Jugoistočne Evrope. Sa partnerima u Dubaiu i Kini također smo prisutni i na tim važnim tržištima. Ovim načinom smo u mogućnosti našim klijentima ponuditi sveobuhvatnu uslugu i uspešno implementirati njihove ciljeve. 

Managing Director Norbert Pfefferlein:

“Ne razumem zašto se ljudi boje novih ideja. Mene je samo strah onih starih.” (John Cage, 1912-1992)

U tom smislu moja je filozofija: Sačuvati dobre ideje i biti otvoren prema novima – rešenja se ponekad nalaze na stranputici, ali su uvek jednostavna i dostupna. Mi se navedenog držimo u pogledu odnosa prema našim klijentima.